Prepnúť do slovenčiny
Switch to English
Przeciażyc do polszczyzny

Rezervácia chatiek Holiday

Rezervačný formulár
Platobné údaje

Číslo účtu: 3116315657/0200

IBAN: SK75 0200 0000 0031 1631 5657

SWIFT: SUBASKBX

Príjemca: Michal Matejka, Žiar 217

Špecifický symbol: číslo chatky (431,432,434)

Poznámka pre príjemcu: Vaše priezvisko a dátum nástupu

Potvrdenie objednávky je záväzné až po zaplatení zálohy 100% z celkovej ceny pobytu na účet prevádzkovateľa