Prepnúť do slovenčiny
Switch to English
Przeciażyc do polszczyzny

Rezerwacja domków Holiday

Formularz rezerwacji
Informacje o płatności

Numer konta: 3116315657/0200

IBAN: SK75 0200 0000 0031 1631 5657

SWIFT: SUBASKBX

Odbiorca: Michal Matejka, Žiar 217

Symbol specyficzny: numer domku (431,432,434)

Nota dla odbiorca: Nazwiski i data przyjazdu

Potwierdzenie zamówienia jest wiążąca jedynie po wypłatę zaliczki w wysokości 100% łącznej ceny na rachunek bankowy kierownika.